Mobile e-mail
Imate poštu!
 
E-mail zvoni na vašem telefonu! Uz Mobile e-mail dobijate SMS obavještenja o novim mejlovima. Preko linka iz poruke pristigle mejlove možete na svom telefonu odmah i pregledati.

Servis vam omogućava da imate lični e-mail nalog u formatu 067xxxxxx@t-mobile.me ili 067xxxxxx@pleme.me za Pleme. Umjesto broja telefona možete koristiti određeni alias (npr. ime prezime, samo ime ili šta god želite).
Radi se o kompletnom e-mail rješenju: adresa, lijep web interface, storage... Ima antispam i antivirus zaštitu.

Aktivirajte servis!
Registrujte svoj e-mail nalog: pošaljite SMS sa tekstom ME AKTIVACIJA na broj 1477. Da registrujete alias, pošaljite poruku ME ALIAS odabrani alias na isti broj.

Kad registrujete alias aktivna su vam oba naloga, i u formi broja telefona i aliasa (Inbox je jedinstven). Ipak, ova stvar traži malo dodatne pažnje...

Alias – još ponešto
Pošto ste registrovali alias dobijaćete sve mejlove poslate na alias-adresu. Ali, da biste slali mejlove sa ove adrese potrebno je još jedno podešavanje. Idite u ’Personal Settings’ i u polje ’Identities’ unesite svoj alias.

Podesite po želji
Mail nalog možete podesiti tako da SMS notifikacije o novim mejlovima dobijate i za druge naloge: t-com, gmail i gmx.

Podešavanje: korak po korak
U t-com nalogu idite na ’Personal Settings’, pa u ’Accounts-mail forwarding’ i tu:
- kliknite ’Forward to e-mail adress’ (ukucati adresu u formatu 067xxxxxx@t-mobile.me),
- zatim štrikirajte opciju ’Live a copy of forwarded mail’,
- i na kraju kliknite na dugme Update.

U gmail nalogu, u okviru Settings-a:
- u opciji ’Forwarding and POP/IMAP’ aktivirajte ’Forward a copy of incoming mail to’ i unesite adresu u formatu 067xxxxxx@t-mobile.me.
- u okviru podopcije ’IMAP access status’ aktivirajte ’Enable IMAP’.

Podešavanje POP 3 klijenta
Podesite na svom telefonu! Klikom na opciju ’Settings’ u okviru polja ’New message’ birate opciju E-mail i zatim definišete mailbox: unesite e-mail adresu (u formatu 067xxxxxx@t-mobile.me) i password. Zatim u polja ’Incoming mail server’ i ’Outgoing mail server’ (bez definisanja security-ja) unesite istu adresu mail.t-com.me

Takođe, možete podesiti da SMS obavještenja ne primate za sve pristigle mejlove već samo za one koje sami odredite. Ova podešavanja vršite u t-mobile nalogu (na adresi 067xxxxxx@t-mobile.me). Idete u Personal Settings/Filter: tu kliknite ’New Filter’ i unesite odgovarajuće parametre i štrikirajte SMS notifikaciju.

Log in
Na kraju (ili na početku) pristupne adrese su http://webmail.t-mobile.me i http://webmail.pleme.me za Pleme korisnike. Kad se logujete, u polje ’Username’ uvijek unosite nalog u formi broja telefona; za logovanje nije moguće koristiti alias.

Promjena lozinke
Inicijalnu lozinku (password) je moguće promijeniti kroz Personal Settings/Account.

Aktivacija Mobile e-mail naloga, kao i registracija aliasa ili promjena lozinke je omogućena i na našoj web strani, na portalu Moj T-Mobile; takođe i u T-Centrima.

Na web verziji ovog servisa postoji link za pomoć sa detaljnim objašnjenjima za sva podešavanja.
Članak je posljednji put ažuriran 14/01/2010
 
Služba za korisnike
Poziv iz T-Mobile mreže je
besplatan, iz inostranstva se
naplaćuje kao poziv prema Crnoj Gori.

Informacije: 1500

 
Besplatni brojevi
Kontakt centar - 1500
Policija - 122
Vatrogasna služba - 123
Hitna pomoć - 124
Međunarodni broj
za hitne pozive - 112
MUP - 19819
© Crnogorski Telekom A.D. | T-Mobile u svijetu | Press | T-Com | T-Mobile je dio Crnogorskog Telekoma