Moj T-Mobile
Korisnik
Lozinka
Služba za korisnike
Sve dodatne informacije možete
dobiti ako:
pozovete Kontakt centar na 1500
pošaljete e-mail na call.centar@telekom.me
pretražite listu najčešćih pitanja iodgovora
© Crnogorski Telekom A.D. | T-Mobile u svijetu | Press | T-Com | T-Mobile je dio Crnogorskog Telekoma